فرم نظر سنجی

(Required)

بخش نظر سنجی

1- کیفیت خدمات ، سرویس و تعمیرات چطور بود ؟(Required)
2- سرعت پذیرش و عیب یابی چطور بود ؟(Required)
3- از هزینه تعمیرات به چه میزان رضایت داشتید ؟(Required)
4- از نحوه برخورد و آراستگی ظاهری پرسنل به چه میزان رضایت داشتید ؟(Required)
اسکرول به بالا